‘Gusion’

English translation included.


De eerste proefneming met inkt.

Ik had geduldig gewacht voordat ik ‘de sprong’ zou nemen. Het denkbeeld was ruw, maar na het even te laten bezinken ben ik ingestapt. Gelukkig leven wij in een tijd waar alle gewenste inlichting zonder moeite binnen bereik is. Van bewoordingen tot beeld; zoek en het is er. De weelde van nu.

Nou had ik met al mijn voorbereiding bedacht dat het wel zou lukken, had ik toch misgegrepen wat het papier betreft. Met lijnen maken ging het nog goed, maar zodra ik de inkt wilde verdunnen (en er dus veel meer water bij kwam kijken) ging het ontzettend krom trekken. Had het kunnen weten gezien hoe dun het papier was, maar men is dan hoopvol met een vleugje hoogmoed.

Ik heb nog een weg te gaan, maar het was een genoegen om te scheppen. Lijnen tekenen met inktpen geeft een voldaan gevoel, en het zwart is echt zwart. Het stukje rode/oranje verf was gedaan met een soort markeerstift die ook veelal gebruikt wordt voor het maken van mangawerken.

Het werk zelf is van dezelfde reeks als CR65, Iron-Blooded Orphans (鉄血のオルフェンズ).

CR67 ‘Gusion’

‘Gusion’ [English]

The first experiment with ink.

I had waited patiently before taking ’the plunge’. The idea was a rough one, but after letting it sink in for a while, I went for it. Fortunately, we live in a time where all the information we want is within easy reach. From words to video; search and it’s there. The luxury of today.

Well, with all my preparation I had thought that it would work fine, but I made an error with the paper. Making lines went well, but as soon as I wanted to thin the ink (and therefore applying a lot more water) it started to warp. I should have known, given how thin the paper was, but then one is hopeful with a hint of hubris.

I still have a way to go, but it was a pleasure to create. Drawing lines with an ink pen gives a feeling of satisfaction, and the black is really black. The piece of red/orange colour was done with a kind of marker that is also often used for making manga works.

The work itself is from the same series as CR65, Iron-Blooded Orphans (鉄血のオルフェンズ).