De Zes Zijden van Constance

De Zes Zijden van Constance

Meer inktwerk, maar nu met meer rondingen.

Een der dingen die ik altijd meer heb willen doen is modeltekenen. Ik had in 2020 dit gepoogd middels een beeltenis van Stefania Ferrario, maar als ik terugkijk bedenk ik mij dat de wens destijds groter was dan het verraam in mijn gedachten. Nu tijdens mijn inktreis voelde het als een goed punt in tijd voor een tweede poging, en niet een, maar meerdere, kleinere werken.

Het begon als een reeks van acht, maar werden er uiteindelijk zes. Alle tekeningen zijn van dezelfde vrouw, in verschillende houdingen, allemaal uit hetzelfde boek van schrijfster Diana Constance genaamd ‘Modeltekenen’ (het oorspronkelijke opschrift is ‘Life Drawing Class’, mijn boek is een vertaling).
Ik kreeg het boek als geschenk twee jaar geleden, en ik schoof het steeds voor mij uit (van uitstel komt afstel..) tot ik plotseling herinnerde dat ik het nog had liggen.

Gewoonlijk gesproken had ik graag meer achtergrondinlichting gegeven over de vrouw waar mijn tekeningen op gegrond zijn, maar ik heb niets kunnen vinden. Het enige wat het boek vermeldt is den naam des agentschaps der modellen, wat ik vermoed MOT moet zijn te London. Omdat ik verder geen inlichting heb had ik den naam der schrijfster gekozen. Ik vond het een terecht eerbetoon.