Toelichting op ‘Een Lijst ter Bezieling’

De woordenlijst was tot stand gekomen door een algemene belangstelling in de Nederlandse taal en bezield door de geschriften van zowel taalkundigen als taalliefhebbers, van het INT tot de BTL, en richt zich met name op leenwoorden in het hedendaagse Nederlands.

De woordenlijst is in werkelijkheid niet veel meer dan een hulpmiddel voor zowel de lezer als mijzelf, maar werd al gauw een soort kunstontwerp voor wat ik zie als fraai Nederlands ten opzichte van ‘doelmatig’ Nederlands (het hedendaagse Nederlands).

Een gedeelte van de woorden zullen bestaand zijn maar verouderd, zoals het woord boekstaaf (‘letter’, afgeleid van het Franse lettre), maar sommige kunnen ook zelfbedacht zijn of tegengekomen op andere websites waar men nieuwe begrippen munt. Houd er dus a.u.b. rekening mee dat niet elk woord op de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie staat indien dit van belang zou zijn voor de lezer – zoals bijvoorbeeld juichklap als wisselkeuze voor het Engelse ‘high five’.

Bepaalde leenwoorden zullen hier nooit op verschijnen, zoals bijvoorbeeld ‘opera’ (wat soms ook als ‘zangspel’ wordt geschreven) en ‘schrijven’ (wat eigenlijk een Latijns leenwoord is). Waarschijnlijk heeft elke taalliefhebber wel zijn of haar lijst met woorden die gewoon niet of nooit als storend worden ervaren.

De lijst is een werk in uitvoering, en zal denk ik nooit af noch volledig zijn. Zoals een taal in beweging is zou een lijst als deze dan ook (waarschijnlijk) nooit stil staan. Op grond van wat ik hoor en lees zal ik de lijst ook geleidelijk aan bijwerken.

Afkortingen

en.Engels
du.Duits
fr.Frans
la.Latijn
mMannelijk
vVrouwelijk

Vrijwaringsbepaling

Ik ben geen geleerde van de Nederlandse taal en verre van een taalkundige. Dit is niets meer dan liefhebberij. Het doel is dus ook niet zozeer om een soort maatschappelijke verklaring uit te zenden naar de wereld over hoe het Nederlands geschreven of gesproken dient te worden, maar mijn hoop is dat dit de belangstelling van een ander zal wekken (met wellicht een gevoel vergelijkbaar met het mijne). Vandaar de naam, een lijst ter bezieling.

Eerbetonen

Deze lijst was nooit zover gekomen zonder hulp van derden, en het is enkel rechtvaardig om hen ook hier te benoemen:

 • WikiWoordenboek
  • “WikiWoordenboek is op 1 mei 2004 begonnen als het Nederlandstalige deel van het wereldwijde project Wiktionary, dat alle woorden uit alle talen in elke taal wil beschrijven.”
  • https://nl.wiktionary.org/
 • Bond Tegen Leenwoorden
  • “BTL, de Bond tegen Leenwoorden, is een vereniging die zich inzet voor het gebruik van zuiver Nederlands en het terugdringen van leenwoorden.”
  • https://www.bondtegenleenwoorden.nl/
 • Taaldacht
  • “Als webstede is Taaldacht een almaar groeiende tuil taalgedachten. Zij is er voor het loven en overdenken van taal om haar geheimen en schoonheid, het duiden van haar woorden en namen, en het zoeken hoe zij tot haar recht komt.”
  • https://taaldacht.nl/
 • Historische woordenboeken Nederlands en Fries
  • “De online historische woordenboeken, ook wel de Geïntegreerde Taalbank (GTB) genoemd, vormen de eerste component van de infrastructuur voor historisch Nederlands die door het INT wordt ontwikkeld.”
 • Etymologiebank.nl
  • “De website etymologiebank.nl is in januari 2010 opgezet door Nicoline van der Sijs. Het doel van deze website is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt, zowel voor geïnteresseerde taalliefhebbers als voor onderzoekers.”
  • https://etymologiebank.nl