Vrijwaringsbepalingen

Zelfsfeer

Righartswoord (https://www.righ.art/) is versleuteld met SSL en heeft geen volgers werkzaam (zoals bijvoorbeeld Google Translate en dergelijken) voor elk bezoek. Dit geldt ook voor den nieuwsbrief waarbij er niet een volger wordt mee verzonden om te zien of de nieuwsbrief ook werkelijk was bekeken door den ontvanger of ontvangster na verzending.

Uw gegevens worden noch verzameld noch gedeeld met derden voor wat voor doeleinde dan ook.

Voor de meeste geruststelling is aanbevolen om een bladeraar te gebruiken die dit soort zelfsfeerschendende zachtewaar bij voorbaat tegenhoudt (zoals bijvoorbeeld Brave), en/of webpostdiensten die volgers ook tegenhouden voor inkomend webpost (zoals bijvoorbeeld Proton).

Taal

Righartswoord is gedeeltelijk in het Nederlands en Engels weergegeven. Dit afwijkend beeld was een ongelukkig voortvloeisel nadat Righartswoord was omgezet naar een andere omstreek. Dit is tijdelijk en zal in de nabije toekomst worden verholpen.