"Het ware slechts is schoon"

Johannes Kinker (1764-1845)

"Het ware slechts is schoon"
Rechts: beeltenis van Johannes Kinker (bron).
Laaglandse Dichterij is ene gedichtenreeks onder het vaandel van het Zaakwoordenboek der Lage Landen waarin werken van dichters en dichteressen uit de Lage Landen worden uitgelicht. Opdat wij hun woorden, hun bekoring en hun bijdrage aan het Nederlands nooit vergeten.

Het ware der schoonheid (eerste zinblok)

Het ware slechts is schoon. - Gelukkig, die de trekken
Van 't Goddelijk gelaat der waarheid mag ontdekken,
Gelijk Natuur haar aan de kunst ten voorbeeld geeft! -
U, Kunstnaar, wien ze in haar oorspronklijkheid omzweeft,
Wiens oog bezield is met dat scheppend kunstvermogen,
Dat door den sluijer dringt, waarmeê zij is omtogen,
U is 't vergund, 't geheim dier waarheid te bespiên.
Gij moogt, waar andren slechts gedaante en kleuren zien,
Den geest erkennen, die het stoflijk beeld doet leven.
Voor U is 't wolkgordijn der zinnen opgeheven;

—Johannes Kinker (1764-1845)

Johannes Kinker (Gedichten) - Zaakwoordenboek der Lage Landen