Over righ.art

Righ.art is de persoonlijke webstede van C. J. Righart (1990), oprichter en beheerder van het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

Naast het nieuwskanaal voor het ZLL worden hier ook persoonlijke geschriften geplaatst over verscheidene onderwerpen en/of verrichtingen.

Righ.art begon in 2017 (geschreven in het Engels) onder de Middelnederlandse bijnaam ‘Idelbalch’ als een verrichtingenoverzicht van eigen schilderijen (later ook talmatige werken en tekeningen). Dit bleef zo gaande voor een paar jaar tot deze kunstrichting begon af te nemen in 2019/2020. In 2021 begon righ.art van gedaante te wisselen met Nederlands als tweede taal naast het Engels, tot begin 2022 Nederlands als enige taal overbleef na de uitbrenging van het ZLL en taal in het algemeen de leidraad werd.


Afbeelding rechts: Zelfbeeltenis op 28-jarige leeftijd, gemaakt in 2018.