Over Righartswoord

Woordopbouw: Righart • -s- • woord.

Het woord van Righart en het schijnthuis van C.J. Righart op het web.

Righartswoord was oorspronkelijk een plek voor eigen gemaakte schilderkunst toen het onder de Middelnederlandse bijnaam Idelbalch in 2017 was opgericht, toen nog volledig geschreven in het Engels met oog op de tussenlandse toeschouw. Dit zou ruim twee jaar zo blijven tot in 2019 de vlam des schildervuurs begon af te nemen waarbij Idelbalch langzaam zou veranderen naar waar u nu bent.

In de jaren 2020-2022 was er zowel rust als proefnemerij met andere kunstvormen, en tegelijkertijd werd ook een overgang gemaakt van Idelbalch naar het huidige righ.art domein, met taal als de uiteindelijke overwinnaar.

In sprokkelmaand 2022 werd het Zaakwoordenboek der Lage Landen in leven geroepen en was de taalrichting niet langer te ontkennen. Den nieuwe naam voor www.righ.art, Righartswoord, zou volgen in herfstmaand datzelfde jaar om het hoofdonderwerp volledig vast te leggen.

Righartswoord is niet begrensd tot taal en is, en blijft, het oord waar feitelijk alles kan worden gedeeld...maar verwacht voornamelijk nieuws en meer inzake het ZLL.

'Ziel', een zelfbeeltenis gemaakt in 2018, op 28-jarige leeftijd.
Het oude beeldmerk van righ.art.