Over Righartswoord

Woordenboekschrijver. Inlichtingendweper. Taalveredelaar.

Het talmatige thuis van C. J. Righart.

Righartswoord (Righart • -s- • woord ("het woord van Righart")) was in den beginne een plek voor eigen gemaakte schilderkunst toen het in 2017 onder de Middelnederlandse bijnaam Idelbalch was opgericht; destijds nog volledig geschreven in het Engels. In 2019 begon echter de blaak des schildervuurs te doven waarbij Idelbalch langzaam zou veranderen naar wat het nu is: de spreekbuis voor het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

Righartswoord is niet tot taal begrensd en er verschijnen ook eigen schrijfselen die niet aan het zaakwoordenboek zijn verbonden, maar de nieuwsbrieven kennen deze begrenzing wel. Ongeacht wat er wordt uitgegeven zullen enkel de ZLL-schrijfselen aan den ingetekenden worden verzonden.

Bedankt voor uw bezoek en mocht u mij willen bereiken om wat voor reden dan ook, is dit middels het volgende adres mogelijk: zaakwoordenboek(apenstaartje)pm.me.

Het oude beeldmerk van righ.art.

Eigenvrede

Righartswoord (https://www.righ.art/) is versleuteld met SSL en heeft geen volgstelselen ingericht (zoals bijvoorbeeld Google Analytics). Dit geldt ook voor den nieuwsbrieve waarbij er niet een volger wordt mee verzonden om te zien of de nieuwsbrief ook werkelijk was bekeken door de ontvanger of ontvangster na verzending.

Uw gegevens worden noch verzameld noch gedeeld met derden voor wat voor doeleinde dan ook.

Voor de meeste geruststelling is aanbevolen om een bladeraar te gebruiken die dit soort eigenvrede-schendende zachtewaar bij voorbaat tegenhoudt (zoals bijvoorbeeld Brave), en/of webpostdiensten die volgers ook tegenhouden voor inkomende webpost (zoals bijvoorbeeld Proton).