Over Righartswoord

Woordopbouw: Righart -s- woord ("het woord van Righart").

Het talmatige thuis van C.J. Righart.

Righartswoord was oorspronkelijk een plek voor eigen gemaakte schilderkunst toen het onder de Middelnederlandse bijnaam Idelbalch in 2017 was opgericht, toen nog volledig geschreven in het Engels met oog op de tussenlandse toeschouw. Dit zou ruim twee jaar zo blijven tot in 2019 de blaak des schildervuurs begon te doven waarbij Idelbalch langzaam zou veranderen naar wat het nu is.

In de jaren 2020-2022 was er zowel rust als proefnemerij met andere kunstvormen. Tegelijkertijd werd ook een overgang in gang gezet van Idelbalch naar het huidige righ.art domein, met taal als de uiteindelijke overwinnaar.

In sprokkelmaand 2022 werd het Zaakwoordenboek der Lage Landen in het leven geroepen en was de taalrichting niet langer te ontkennen. De webstek werd omgedoopt tot Righartswoord en tevens het nieuwskanaal van het ZLL.

Righartswoord is niet begrensd tot taal, maar de nieuwsbrieven wel. Enkel de ZLL-stukken worden verzonden aan den ingetekenden – alle overige stukken zijn enkel inzichtelijk door af en toe een bezoek te plegen.

"Ziel II", een zelfbeeltenis gemaakt in 2023, op 33-jarige leeftijd.
"Ziel", een zelfbeeltenis gemaakt in 2018, op 28-jarige leeftijd.
Het oude beeldmerk van righ.art.

Eigenvrede

Righartswoord (https://www.righ.art/) is versleuteld met SSL en heeft geen volgstelselen ingericht (zoals bijvoorbeeld Google Analytics). Dit geldt ook voor den nieuwsbrieve waarbij er niet een volger wordt mee verzonden om te zien of de nieuwsbrief ook werkelijk was bekeken door de ontvanger of ontvangster na verzending.

Uw gegevens worden noch verzameld noch gedeeld met derden voor wat voor doeleinde dan ook.

Voor de meeste geruststelling is aanbevolen om een bladeraar te gebruiken die dit soort eigenvrede-schendende zachtewaar bij voorbaat tegenhoudt (zoals bijvoorbeeld Brave), en/of webpostdiensten die volgers ook tegenhouden voor inkomende webpost (zoals bijvoorbeeld Proton).