"Mijn open hemel wacht"

Nicolaas Beets (1814-1903)

"Mijn open hemel wacht"
Rechts: borstbeeld van Nicolaas Beets (bron).
Laaglandse Dichterij is ene gedichtenreeks onder het vaandel van het Zaakwoordenboek der Lage Landen waarin werken van dichters en dichteressen uit de Lage Landen worden uitgelicht. Opdat wij hun woorden, hun bekoring en hun bijdrage aan het Nederlands nooit vergeten.

Over het overlijden van Theodorus Looman:

Veelvoudig is uw werk geweest, 
Eenvoudig was uw hart; 
Veelzijdig uw begaafde geest, 
Maar niet in 't veel verward; 
Uw waarde hebt gij nooit gevoeld, 
Geen dan uws Meesters eer bedoeld, 
En smaad en strijd getart.
Uw levensdag was lang; de nacht 
Verraste u op uw post; 
Toen heeft die hand u afgelost, 
Die machtig is en zacht; 
Toen ving uw oor den liefdetoon; 
Getrouwe dienstknecht, neem uw loon; 
Mijn open hemel wacht.
—Nicolaas Beets (1814-1903)

Nicolaas Beets (Gedichten) - Zaakwoordenboek der Lage Landen