Toverkunst, Herzien – Deel Twee

"Magic: The Gathering" in het Nederlands, vertaald door C. J. Righart.

Toverkunst, Herzien – Deel Twee

Geachte lezenaar of lezenaarster,

nieuwe ronde, nieuwe kaarten.

Het doel was om minstens 30 nieuwe kaarten te vertonen, maar het werden 30 kaarten geheel en al. De kaarten uit het vorige deel dezer reeks zijn vernieuwd (aangepaste bewoordingen, nieuwe afbeeldingen) en er zijn een aantal nieuwe bijgekomen.

Hier is ene lijst met de laatste wijzigingen (en aantekeningen):

 • "Artifact" wordt nu vertaald naar "Maaksel", en "Artifact Creature" naar "Maakschepsel".
  Dit was voorheen "kunstvoorwerp", maar niet alleen bekte dat niet zo lekker, het was ook ongemakkelijk wanneer ik een "artifact creature" moest beschrijven. Het Engelse "artifact" (het woord zelf, niet zozeer hoe deze wordt gebezigd) is letterlijk iets dat is gemaakt door mensenhanden, dus geef ik in deze samenhang de voorkeur aan Maaksel ("datgene wat is gemaakt"). Er zijn andere woorden voor "artifact" zoals "overblijfsel" (dat een meer geschiedkundige lading heeft) en bijvoorbeeld "voorwerp" (te vaag/breed).
  "Maakschepsel" voor "artifact creature" is een beetje dubbelop, maar duidt op een "schepsel gemaakt door mensenhanden".
 • Alle afbeeldingen worden nu met behulp van kunstmatige schranderheid vervaardigd (Engels: "articial intelligence").
  Toen ik begon met dit aanwerk ging het vooral om het vertalen van oude kaarten met daarbij de oorspronkelijke afbeeldingen. Dat gezegd hebbende, gezien dit hele oude kaarten zijn, is het vinden ener afdrukwaardige grootte nogal ene uitdaging en kostte mij tevens aardig wat tijd. Na overleg met een goede maat kwamen wij tot de gevolgtrekking dat het maken van nieuwe kaarten dit gedoe volledig omzeilt.
  Nadeel is wel, de toepassing heeft soms moeite met bepaalde onderrichten, dus het is her en der wat ruw of niet helemaal gelukt. Nou is dit wel met de hand recht te trekken, maar met het oog op tijd ga ik dit niet doen. Uiteindelijk zijn de afbeeldingen voor mij nu enkel winst, het draait om hoe de kaart speelt en de vertalingen staan bovenaan.
 • De kaart "Angst" bevat een oud (bedrijvend) werkwoord: "angsten" (angstte, heeft geangst (betekenis: iets of iemand angstig maken)).
  Deze zal ik moeten toelichten, want dit is waarschijnlijk behoorlijk verwarrend voor menig Nederlands-sprekende in de eenentwintigste eeuw, maar dit is dus geen spraakkunstige misser; "angsten" is gewoon een oud werkwoord.
  De oorspronkelijke kaart in het Engels heet "Fear", maar omdat ik met mijn eigen vertalingen alles in de derde persoon beschrijf (de speler doet het niet, de kaart doet het), klopt het niet om de sleutelvaardigheid "Fear" een-op-een over te nemen uit het Engels, gezien deze daar eigenlijk onjuist wordt toegepast. De gekozen kaart wordt namelijk niet geangst (angstig gemaakt), zij angst enkel andere kaarten.
 • Kaarten zijn nu ook aanwezig die niet onderdeel waren van "Revised Edition".
  De meeste zullen alsnog van Revised zijn, maar ik heb besloten om ook wat andere toe te voegen omdat deze een bepaalde persoonlijke waarde hebben. "Verminder" is bijvoorbeeld van verzameling Core Set 2019 (oorspronkelijke naam, Engels: "Dwindle") en heb ik op dringend verzoek eens vriends toegevoegd.
 • Kaarten worden aangepast/herschreven indien nodig.
  Dit is een nieuw besluit dat vooral zal gelden voor toekomstigen toevoegingen. Er is een vorm van Magic the Gathering genaamd Battlebox, die ik meestal speel met vrienden, maar de kaarten zijn er niet altijd op ingericht.
  Indien het voorkomt dat een kaart zo is beschreven dat deze te sterk is voor Battlebox, dan zal ik de omschrijving wijzigen. Een voorbeeld hiervan is dat niet-eenvoudige landen (die twee of meer mana-soorten kunnen toevoegen) worden aangepast zodat deze maar eenmalig te gebruiken zijn of helemaal worden veranderd naar Onmiddellijk.

  Ik ga mijn eigen uitvoering van Battlebox uitwerken (met een Nederlandse naam, uiteraard) waarmee deze kaarten zullen worden gespeeld, maar meer hierover in een later stuk zodra de makerij verder is.

Laatstelijkste kaarten

Hoogachtend,
C. J. Righart