Toverkunst, Herzien V

Toverkunst, Herzien V
Toverkunst, Herzien is een vertaalaanwerk waarbij Magic the Gathering-kaarten naar het Nederlands worden vertaald; voor eigenen gebruike, zonder samenwerking met de spelontwikkelaar/-eigenaar Wizards of the Coast, hier enkel gedeeld voor den belanghebbenden lezer.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

tweeënvijftig nieuwe kaarten zijn gereed en te bezichtigen in deze vijfde uitgave. Ongeveer 42% aller kaarten zijn nu vertaald, maar het volledige aantal zal waarschijnlijk nabij het eind iets dalen.

  • Alhoewel ik dit eerst wel in gedachten had, zie ik ervan af om verbanden in te voeren. Het is ene enigszins ingewikkelde vaardigheid en men zal tijdens het steekspel reeds wat moeilijkheden hebben met de vertaalde kaarten. Lastiger maken is onnodig – wellicht zelfs wreed. Ante-kaarten zijn ook verwijderd insluitend sommige kaarten die landwijziging invoeren, wat niet kan werken met de Strijdkist-spelregels.
  • De eerbenoeming onderaan ene kaart is aangepast zodat het duidelijker wordt dat de afbeeldingen ene samenwerking van kunstmatige schranderheid DALL·E en mijzelf betreft.
  • Voor Gruwelberen (Grizzly Bears) heb ik ene vertaling bedacht op grond van oorspronkelijke Engelse spelling ("grisly") omdat ik geen bestaande kon vinden. De kaart vertoont overigens tevens "u" in de derde persoon (u kan in plaats van u kunt), zoals het vroeger ook altijd werd geschreven (u is ene inkorting van uwe, dat weer ene inkorting is van uwe edele (U.E.)).
  • Voor Hurloense Stiereling heb ik een evenknie bedacht voor het Latijnse Minotaurus. Niet de eigennaam zelf, afkomstig uit Grieks gemaarte (de stier van Minos), maar in Magic the Gathering wordt het Engelse "minotaur" als een soort schepsel gezien, alsof hier dus meerdere van kunnen zijn. Gezien dit haaks staat op de maar van den Minotaurus vond ik het onredematig om deze over te nemen. Mijn oplossing is dus nieuwvorming: "stiereling", verwijzend naar een schepsel zoals een stier van Minos, maar niet de stier van Minos.
  • Het (reeds bestaande) woord kronkelaar In Woestijnkronkelaar is wederom een zelfbedachte tegenhanger voor het Engelse twister – niet te verwarren met de Nederlandse twister (iemand/man die ruzie maakt). Wervelwind had ook gekund, maar deze aanschouw ik eerder als evenknie voor tornado.
  • De heir in Helse Heiren verwijst naar een verouderd woord dat "horde" betekent. Horde is aan het Duits ontleend, maar ook in die taal uitheems; horde vindt haar oorsprong in het Tataarse urdu (voertaal van Tatarije in het gemenebest van Rusland).
  • Schrijder (soortnaam van Schimmelschrijder) is ook zelfbedachte nieuwvorming omdat ik eenvoudigweg niet het Latijnse dinosaurus voor den spelle wilde gebruiken en ik wederom geen goede Nederlandse tegenhanger kon vinden. Schrijder is des werkwoords schrijden (met grote, stevige of waardige stappen lopen) afgeleid, zo bedacht met het denkbeeld van reusachtige en langzame beesten die met hun beweging de aarde kunnen beven.
  • De oorspronkelijke uitvoering van Aardmannenkoning is eigenlijk een 2/2 Aardman in plaats van een 3/2. Ik heb hem 1 kracht erbij gegeven omdat zijn vaardigheid afhankelijk is van een hoge kans om aardmannen uit de boekerij te trekken, maar met de Strijdkist-spelregels zullen er geringe aantallen aanwezig zijn (en dus zou de zeldzame kaart dan wat aan den prijzigen zijde zijn).
  • Elfelijke Boogschutster was oorspronkelijk zowel meervoud (Elven Archers) als mannelijk. Het kunstwerk pakte echter zo uit dat ene elvinne in de schijnwerpers zou staan, dus heb ik de benaming der kaart zodoende aangepast.

Laatstelijkste kaarten

Klik op de afbeelding om de kaarten te vergroten.

Hoogachtend,
C. J. Righart