Twee Jaar Oud

Gelukgewenst, ZLL. Twee jaar oud vandaag.

Twee Jaar Oud

Geachte lezenaar of lezenaarster,

ieder jaar als het bedrijf dat het Zaakwoordenboek der Lage Landen in de lucht houdt mij de laatste rekening stuurt, voor nog een jaar ondersteuning, ben ik weer verrast dat wij twaalf maanden verder zijn. Het is vandaag twee jaar geleden dat ik besloot om mijn woordenlijsten (of eerder, woordenlijstjes) om te zetten naar een volwaardig raadpleegbaar hulpmiddel dat op zichzelf kon staan.

Waar het begon met nul zijn dit de laatste aantallen:

  • 3.161 bladzijden, geheel en al.
  • 997 bladzijden die rijk aan inhoud zijn.
  • 54 bladzijden die een werk in uitvoering zijn.
  • 42 uitgelichte bladzijden.
  • 70 woordenlijsten*.
  • 11.693 uitgevoerde wijzigingen.
* Dit aantal is zo hoog omdat iedere letter van de grote woordenlijsten telt als een eigen woordenlijst.

Waar afgelopen jaar een hoop tijd ging zitten in vormgeving en ordening, is het grote kantelpunt dit jaar dat ik voor het grootste gedeelte wel tevreden ben met waar het nu is, en er dus hopelijk meer tijd zal gaan naar vulwerk (zover mogelijk).

Nog een tevreden vinkje op mijn lijst van verworvenheden is een nieuwe reeks die vorig jaar (eindelijk) is begonnen: Taalschouwing. Toen het ZLL werd gesticht had ik reeds dit denkbeeld; alhoewel met een speelse insteek, een oprechte beoordeling van hoe het Nederlands nu wordt gebezigd. Gezien hoeveel tijd het kost zal dit niet regelmatig zijn, maar voor nu en dan een leuke aanvulling op waar het zaakwoordenboek voor staat.

In het jaar onzes Heren 2024 is het ook van belang dat het een en ander wordt bijgesteld. Ik heb met de Nieuwsbrief der Lage Landen gespeeld—niet altijd wetende wat nou de leukste opzet is—maar deze kostte soms ook meer tijd dan ik wilde. Zodoende is de nieuwe opzet een (nog?) kleinere nieuwsbrief die hopelijk wel een stuk regelmatiger wordt uitgegeven. Ik hoop van de NLL een wekelijks verschijnsel te maken.

Naast de wijzigende nieuwsbrief komt er ook iets nieuws aan, waarbij aankomende donderdag de eerste uitgave het daglicht zal zien; deels als vereffening voor de kleinere NLL; tevens met de bedoeling om een terugkerende reeks te zijn die wekelijks zal worden uitgegeven.

Waarom deze veranderingen? Het ZLL is in alle eerlijkheid reeds te veel werk naast een voltijdse baan, en ik heb eigenlijk meer eerzucht dan dat.

Toen ik vorig jaar met Taaldacht sprak benoemde ik een boek waaraan ik in de achtergrond werk, maar het kwartje is gevallen dat als ik dit binnen tien jaar wil afronden moet ik werkelijk meer tijd hierin gaan steken. Zo gezegd, zo gedaan. De één een langere voorrang, de andere een hogere.

Een heildronk voor twintigvierentwintig.

Gezondheid.

Hoogachtend,
C. J. Righart