Hemelvuur, Hazelaar en Schrik

De uitgelichten, maand drie.

Hemelvuur, Hazelaar en Schrik

Inhoudsopgave

  • "Hemelvuur" (Woord der Maand)
  • "Hazelaar" (Afbeelding der Maand)
  • "Schrik" (Aanhaling der Maand)

Geachte lezenaar of lezenaarster,

welkom bij de (verlate) uitgelichten van grasmaand 2023, van het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

"Hemelvuur" (Woord der Maand)

Een schicht in de nacht,
Gevolgd door een donderslag,
Vuur scheurt de lucht.

Bliksem (of hemelvuur) is een aards verschijnsel dat ontstaat als gevolg ener barnkrachtige ontlading tussen de dampkring en de grond, of tussen verschillende dampkringlagen. Dit vloeit voort in ene heldere schicht en enen luiden donderslag. Bliksem kan schade aanrichten aan gebouwen en tuigen, en kan een mogelijk gevaar zijn voor mens en dier. Het verschijnsel komt inzonderheid voor in gebieden met veel neerslag en onweer. Wetenschappers onderzoeken nog steeds de oorzaken van bliksem en pogen wijzen te vinden om de invloed ervan te verminderen. Mensen hebben altijd gepoogd om bliksem te begrijpen en te beheersen, maar de natuurkracht blijft tot op heden onbeheersbaar. Er zijn wel maatregelen die kunnen worden genomen om de hacht te verminderen, zoals het vermijden van open grond tijdens onweersbuien en het gebruiken van bliksembeveiligingsstelselen om gebouwen en toestellen te beschermen tegen de gevolgen van blikseminslag.

Voor meer inlichtingen, bekijk dit woord op het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

"Hazelaar" (Afbeelding der Maand)

Blad eens hazelaars.

De hazelaar (Corylus avellana) is een heester die tot de berkensibbe Betulaceae behoort en voornamelijk te Avondland en West-Morgenland voorkomt. De heester kan tot zes meter hoog worden en heeft bladeren die afwisselend aan der takken groeien. De hazelaar bloeit in de winter of vroege lente, voordat de bladeren verschijnen. De mannelijke bloemen groeien in lange, bengelende katjes, terwijl de vrouwelijke bloemen zich ontwikkelen in kleine knoppen op de takken. Na de bestuiving groeien de vrouwelijke bloemen uit tot eetbare hazelnoten, die ene belangrijke voedselbron zijn voor verschillende diersoorten en ook door mensen worden bruikt.

Voor meer inlichtingen, bekijk dit woord op het Zaakwoordenboek der Lage Landen.

"Schrik" (Aanhaling der Maand)

van Pierre Kemp:

Ik leef in moeilijke dagen
en vraag mij: is 't eindelijk zo laat?
Kan ik mij de zon niet meer gunnen?
Alles, om dit te verdragen
doorvors ik, en ik schrik
voor dat ultime ogenblik.
Ik kijk naar de lucht om de wijzerplaat.
Hoe lang zal ik dit nog kunnen?

Hoogachtend,
C. J. Righart


Afbeelding (hoofding, achtergrond): H. Zell, CC BY-SA 3.0, middels Wikimedia Commons
Afbeelding (hoofding, vormgeving): C. J. Righart