Verspieding, Sneeuwjacht & Volhardingsdwaling

Uitgelicht V.

Verspieding, Sneeuwjacht & Volhardingsdwaling

Geachte lezenaar of lezenaarster,

welkom bij de uitgelichten van het Zaakwoordenboek der Lage Landen, week tweeëntwintig.

Verspieding

Woord des Weeks

Verspieding (Frans, espionnage), het verkrijgen van geheime inlichtingen, is ene heimelijke beoefening die zowel wettig als onwettig kan zijn. Zij wordt vaak in verband gebracht met staatsverspieding voor krijgslijke doeleinden, terwijl bedrijfsverspieding zich richt op bedrijven. Verspieders dringen genootschappen binnen om inlichtingen te verzamelen over vijandelijke krachten, andersdenkenden te herkennen en vaardkunde te stelen. Tegenverspieding is gericht op het dwarsbomen van vijandelijke verspieding. Geschiedenis toont aan dat verspieding een onontbeerlijke rol heeft gespeeld. De Chinese veldheer Sun Tzu (544–496 voor Christus) benadrukte het belang van het begrijpen van jouzelf en de vijand voor krijgslijke inlichtingen. De Indiase veelweter Chanakya beschreef in de vierde eeuw voor Christus uitvoerig het verzamelen van inlichtingen. Oude beschavingen zoals Egypte, de Hebreeën, Griekenland, Rome, Mongolië en Japan maakten ook gebruik van verspieders. In de twaalfde eeuw zette Koning David IV van Georgië een doeltreffende inlichtingendienst op. Zelfs de Azteken hadden handelaren en dienders als verspieders. Deze geschiedkundige voorbeelden tonen aan dat verspieding een tijdloos verschijnsel is dat zowel vroeger als nu een belangrijke rol speelt.

Sneeuwjacht

Afbeelding des Weeks

Sneeuwjacht te Macedonië (bron).

Sneeuwjacht ontstaat wanneer de wind lichte sneeuw verplaatst en het tegen een voorwerp neerlegt. Aan der windzijde vormt de sneeuw een bult, terwijl gebieden aan der luwzijde vlakker zijn. Een sneeuwjacht is enen hevigen sneeuwval met harde wind van windkracht vijf of hoger. Bij windkracht zes en minder dan 200 meter zicht wordt een weerwaarschuwing afgegeven. Bij windkracht acht of hoger spreekt men van een sneeuwstorm. Stuifsneeuw kan bij warmtegraden onder nul in kieren en gaten terechtkomen, hetgeen voor overlast zorgt. Het verkeer en openbaar vervoer worden verstoord en wegen raken door sneeuwhopen versperd. Een sneeuwjacht is onaangenaam, gewis bij lage warmtegraden, en beperkt het zicht afhankelijk van de sneeuwhevigheid.

Volhardingsdwaling

Aanhaling des Weeks

Van Aurelius Augustinus Hipponensis (uit Sermones):

"Het is menselijk om te dwalen, maar het is duivels om in dwaling te volharden."
"Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere."

Hoogachtend,
C. J. Righart


Beeld
Hoofding, achtergrond: Шпиц, CC BY-SA 4.0, middels Wikimedia Commons.
Hoofding, beeldmerk: Zaakwoordenboek der Lage Landen.
Hoofding, vormgeving: C. J. Righart.