Lijdeling, Gezaat & Zelfontplooiing

De Uitgelichten van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – Deel VII

Lijdeling, Gezaat & Zelfontplooiing

Geachte lezenaar of lezenaarster,

na wat verwijl vanwege andere aanwerken die mijn aandacht opeisen zijn de uitgelichten van het Zaakwoordenboek der Lage Landen weer terug; de zevende uitgave.

Lijdeling

Uitgelicht Woord

Een lijdeling (letterlijk, hij (of zij) die lijdt) is enen man of ene vrouw die geneeskundige zorg zoekt vanwege gezondheidsbezwaren. Deze kunnen verwijzen naar ziekten, letsel of andere aandoeningen die geneeskundige aandacht vereisen. Lijdelingen hebben doorgaans ziekteverschijnselen die wijzen op ene afwijking der gewone levensverrichtingen, en zoeken hulp van gezondheidsdeskundigen ter ziekteduiding, behandeling en verzorging. Zij kunnen worden onderworpen aan geneeskundige onderzoeken, vaststellende proeven, ingrepen en nazorgbehandelingen. Een lijdeling kan op verschillende peilen binnen het zorgstelsel worden behandeld, waaronder raadpleging (bij ener stadspraktijk), ziekenhuisopname, wederaanpassing, enzovoorts enzovoorts, afhankelijk van den aard en ernst hunner aandoening. De verhouding tussen de lijdeling en de zorgverlener is gegrond op vertrouwen, zorgzaamheid en het nastreven des welzijns der lijdeling.

Evenwoorden: "patiënt" (Frans, "patient"), "lijder", "lijderes".

Gezaat

Uitgelichte Afbeelding

"Château de Pierrefonds" te Frankrijk (bron).

Een gezaat is een indrukwekkend en versterkt verblijf dat geschiedkundig gezien door de adel of heersers werd gebruikt. Het is een bouwwerk dat doordacht is ontworpen om verdediging tegen vijandige aanvallen te bieden. Gezaten waren vaak omgeven door grachten, wanden en torens, en werden met stevige timmers zoals steen gebouwd. Zij dienden als zinnebeelden van macht en middelpunten van bewindschappelijk, krijgslijk en maatschappelijk leven. Gezaten boden niet alleen bescherming, maar waren ook verblijven voor adellijke sibben en hun werkmacht. Zij bevatten vaak grote zalen, vertrekken, kapellen en soms tuinen en binnenplaatsen. Door de eeuwen heen hebben gezaten verschillende taken gehad, van krijgslijke bolwerken tot reizige bezienswaardigheden en geschiedkundige erfwaarden. Zij zijn ook belangrijke bronnen van beschaafzaam erfgoed en bouwkunstige schoonheid, die ons in staat stellen het verleden te begrijpen en te waarderen.

Evenwoorden: "kasteel" (Picardisch, "castel").

Zelfontplooiing

Uitgelichte Aanhaling

Van Lucius Annaeus Seneca:

"Gij dient uw ziel te veranderen, niet de hemel waaronder gij leeft."
"Animum debes mutare, non caelum."

Hoogachtend,
C. J. Righart


Beeld
Hoofding, achtergrond: Twitter.com
Hoofding, beeldmerk: Zaakwoordenboek der Lage Landen.
Hoofding, vormgeving: C. J. Righart.