Zaakwoordenkopjes

Zaakwoordenkopjes

Zeven maanden, honderden uren en een verbijsterende hoeveelheid koffie. Dit zijn de inmengselen eens eerzuchtigen zaakwoordenboeks.

Koffie genoten middels verscheidene koppen en mokken. Groot en klein. Verfs en zonder. Met oor en oorloos. Allen geschikt om mijn aandacht gericht te houden wanneer ik tot in den vroege ochtend peins over de mogelijke afwegingen eens nieuwen begrips. Wel de nieuwvorming, niet de nieuwvorming, is de nieuwvorming nodig, wat is nou écht Nederlands...immer hetzelfde draaiboek.

Een prettig en welslagend verloop, maar er ontbrak een bestandsdeel aan dit voortbrenkelijk geheel: een kopje dat de koffiedrinkerij naar een waardig hoogtepunt zou brengen. Een kopje van het Zaakwoordenboek der Lage Landen...

...of nee....

...een Zaakwoordenkopje.

Zo het denkbeeld ontstond, zo het kopje verscheen. Ik wilde iets met een beetje persoonlijkheid, maar niets te schreeuwerig. Wel met verf, maar ook niet door en door. Boven alles moest voornamelijk het beeldmerk op aardse wijze samensmelten met het kopje, alsof het hiervoor was gemaakt.

Rood kreeg de voorkeur met een witte binnenzijde. Sommigen hadden voorgesteld om het rood, wit en blauw onzer vlag te laten terugkomen, maar alhoewel leuk bedacht zou het onze zuiderburen uitsluiten en het ZLL moet eigenlijk al het laaggelegen land vertegenwoordigen.

De uitkomst is een kopje koffie dat, om onverklaarbare redenen, nu oprecht zonder enige vooringenomenheid beter smaakt:

Het 'Zaakwoordenkopje'.

De Reis der Kopjes

Eén kopje laten maken is niet enkel onmogelijk en anders prijzig, maar ook bedroevend. Dit rood-wit klein werk moet door derden worden genoten. Zo hebben mijn naasten en een gericht aantal enkelingen deze mogen ontvangen. Moge zij het zwarte goud vele malen vervoeren. Gezondheid!*


Waar de reis eindigt

Alhoewel ik met vreugd dit voortbrengsel heb weggegeven (en uiteraard nog zat in bezit heb), ga ik het kopje niet te koop aanbieden als zijnde ZLL-koopwaar. Mocht het zaakwoordenboek dermate groot worden dat er vanzelf belangstelling ontstaat zal ik hier van afwijken, maar voor nu is dit (nog enkel) voor een besloten kring.


* Proost (Latijn), cheers (Engels), santé (Frans), לחיים (Hebreeuws), Будьте здоровы (Russisch).