"Ziel II"

Een nieuwe zelfbeeltenis.

"Ziel II"

Geachte lezenaar of lezenaarster,

alhoewel ik weinig tijd meer neem om iets te scheppen wat niet aan taal is verbonden moet er ruimte zijn voor zo nu en dan een uitzondering – zoals met een nieuwe zelfbeeltenis.

In 2018, inmiddels vijf jaar geleden, heb ik mijn eerste gemaakt, "Ziel" geheten. Evenwel, zoals de jaargetijden veranderen, zo ook ik. Een verversing was vereist en zodoende vervaardigd, "Ziel II":

"Ziel II", zelfbeeltenis uit 2023.

In veel opzichten heb ik eenzelfde aanpak gebruikt als destijds met "Ziel", waarbij met zo min mogelijk verven (ons oude woord voor kleur) ik een uitvoering van mijzelf poog te verwezenlijken die (enigszins) op mij lijkt, maar niet tot in de geringste bijzonderheid; anders was een foto reeds voldoende geweest.

Het grote verschil ditmaal vergeleken met 2018 was dat "Ziel" een lichamelijk werk was door middel van gouache (waterverf) maar nu had ik daar minder trek in. "Ziel II" is een talmatig werk (gemaakt in Adobe Photoshop), alhoewel deze te zijner tijd ooit nog wordt afgedrukt ter behoud.

Volgend jaar Ziel III?

Hoogachtend,
C. J. Righart