"Zoo menigmalen heft de Faam haar' lofzang aan"

Joännes le Francq van Berkhey (1729-1812)

"Zoo menigmalen heft de Faam haar' lofzang aan"
Boven (rechts): Jöannes le Francq van Berkhey (bron).

Laaglandse Dichterij is ene gedichtenreeks onder het vaandel van het Zaakwoordenboek der Lage Landen waarin werken van dichters en dichteressen uit de Lage Landen worden uitgelicht. Opdat wij hun woorden, hun bekoring en hun bijdrage aan het Nederlands nooit vergeten.

Over Zaandam:

Zoo vele wieken, als aan molenassen draaijen; 
Zoo vele wimpels, als aan hooge masten waaijen; 
Zoo vele raderen, als wentlen om hun spil; 
Zoo veel hefboomen, als er heffen aan de til; 
Zoo vele stampers, als er harde kluiten pletteren; 
Zoo vele hamers, als bij 't schepenbreeuwen kletteren; 
Zoo vele mokers, als er de ankersmeden slaan; 
Zoo menig kabel, als gedraaid wordt op de baan; 
Zoo menig vel papier men schept om op te schrijven; 
Zoo menig volksgedruisch, als bromt bij kunstbedrijven: 
Zoo menigmalen heft de Faam haar' lofzang aan, 
Tot eer van 't kunstvernuft der Burgers van de Zaan.

—Joännes le Francq (1729-1812)
Joännes le Francq van Berkhey (Gedichten) - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Verlof

Dit briefje—des weeks gedicht op de vrijdag—is de laatste uitgave voor de komende vier weken. Ik heb iets voor het ZLL in de week gelegd dat af moet; kort verwijl is onontkoombaar. De nieuwsbrieven keren op 22 grasmaand weder.

Hoogachtend,
C. J. Righart