Nieuwsbrief der Lage Landen 12: Wat antwoorden voor Taaldacht

In gesprek met taalbezielingsbron Taaldacht.

Nieuwsbrief der Lage Landen 12: Wat antwoorden voor Taaldacht
De Nieuwsbrief der Lage Landen is de terugkerende nieuwsuitgave van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – waarin zowel bijzonder, zeldzaam en/of schoon Nederlands wordt uitgelicht als de laatste ontwikkelingen betreffende het zaakwoordenboek. Uitsluitend beschikbaar op Righartswoord. Tekene in om op de hoogte te blijven.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

tot mijn grote genoegen ben ik door de schitterende bron der Nederlandse taalbezieling Taaldacht bevraagd betreffende het Zaakwoordenboek der Lage Landen; over onder andere de oorsprong des zaakwoordenboeks, een stukje eigen geschiedenis en een welwillend blik op de toekomst in deze snelverbasterende en woordenschatdalende tijden.

Leze het volledige vraaggesprek middels de volgende koppeling:

Wat vragen voor C.J. Righart
Terwijl men elders hooguit tegen de verengelsing ijvert werkt hij met zorg voor woordenschat aan het grote Zaakwoordenboek der Lage Landen en niets minder dan de veredeling van het Nederlands. Wij …

Hoogachtend,
C. J. Righart


Beeld
Hoofding, achtergrond: Raita Futo from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, middels Wikimedia Commons