Nieuwsbrief der Lage Landen 14: De Hemelse Toesteller

De toesteller koestert zijn gade terwijl de wichelaar de sterren raadpleegt, de wadel kunstzinnige meesterwerken schept, en inlichtingen de brug tot kennisvergaring verwezenlijken.

Nieuwsbrief der Lage Landen 14: De Hemelse Toesteller
De toesteller koestert zijn gade terwijl de wichelaar de sterren raadpleegt, de wadel kunstzinnige meesterwerken schept, en inlichtingen de brug tot kennisvergaring verwezenlijken.

De Nieuwsbrief der Lage Landen is de terugkerende nieuwsuitgave van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – waarin zowel bijzonder, zeldzaam en/of schoon Nederlands wordt uitgelicht als de laatste ontwikkelingen betreffende het zaakwoordenboek. Uitsluitend beschikbaar op Righartswoord. Tekene in om op de hoogte te blijven.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

ditmaal in Uitgelicht gaat het over werktuigelijke vakkundigen, de wichelarij door middel van sterren, het geliefdste gereedschap eens schilders, de helft eens geheels en hetgeen dat ons opheldert.

Voor hen die hebben gezien dat het zaakwoordenboek op de maatschappelijke netwerken is wedergekeerd (hier kom ik in een latere NLL-uitgave op terug) zal deze nieuwsbrief mogelijk ietwat dubbelop aanvoelen, maar dit is de huidige koers teneinde de twee nieuwsstromen op redematige wijze samen te voegen. De woorden die op onder andere X (Twitter) worden gedeeld zullen later in de Uitgelicht-reeks verschijnen.

Een toesteller (vrouwelijk: toestelster) is enen vakman die is toegelegd in het zetten, onderhouden en herstellen van verscheidene werktuigelijke en barnmatige stelselen. De taken eens toestellers verschillen afhankelijk van het soortelijke vakgebied, zoals wagens, toestellen, barntuigen of inrichtingen van soortgelijke aard. Over het algemeen omvat het beroep het uitpluizen van tuigelijke bezwaren, het uitvoeren van herstellingen, het vervangen van gebroken onderdelen en het verrichten van voorkomend onderhoud.

Toesteller - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Bekijke "toesteller" op het ZLL.

Sterrenwichel is ene eeuwenoude bedrijving die zich bezighoudt met het bezien der verhouding tussen de plekken en bewegingen van hemellichamen, zoals dwalers en sterren, en gebeurtenissen op aarde, evenals de persoonlijkheid en het lot van enkelingen. Volgens de sterrenwichel beïnvloeden de hemellichamen het leven op aarde, en deze invloeden worden aan de hand van lotkijkers vertolkt. Een lotkijker is een breedvoerige kaart die de plek van de zon, maan en dwalers op een gericht ogenblik weergeeft, vaak bij iemands geboorte. Sterrenwichelaren geloven dat deze instelling inborsteigenschappen en levenspaden kan onthullen.

Sterrenwichel - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Bekijke "sterrenwichel" op het ZLL.

Een wadel is een tuig dat wordt gebruikt voor het aanbrengen van verf, inkt of andere vloeibare middelen op verscheidene oppervlakken, zoals lijnwaad, heelstof of hout. Het bestaat doorgaans uit een handvat en haren die aan den uiteinde zijn bevestigd. Er zijn verschillende soorten wadels, elk ontworpen voor soortelijke toepassingen en voortvloeiselen. Fijne wadels worden vaak gebruikt voor nauwkeurig werk, terwijl brede wadels voor grotere oppervlakken geschikt zijn.

Wadel - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Bekijke "wadel" op het ZLL.

De gade in hedendaagse zin omvat een brede rits aan verhoudingen, waarbij enkelingen elkaar ondersteunen, samenwerken en een verbondenheid delen; of het nu gaat om een romantische wederhelft, zakelijke medewerker of een vriendelijke metgezel, het verraam behelst ene wederzijdse betrokkenheid en een gedeeld pad in het leven. Het gaat verder dan louter samenwerking en duidt op een diepere verbinding waarin mensen elkaars welzijn en doelen ter harte nemen.

Gade - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Bekijke "gade" op het ZLL.

Inlichtingen omvatten gegevens, kennis en inzichten die betekenisvol zijn binnen een bepaalde samenhang. Het is een veelomvattend verraam dat verwijst naar feiten, onderricht of denkbeelden die onderreding mogelijk maken en begrip vergroten. Inlichtingen kunnen zowel aantalmatig als waardematig zijn, afwisselend van eenvoudige feitelijke gegevens tot diepgaande doorlichtingen. Het delen van inlichtingen is onontbeerlijk voor menselijke wisselwerking, wetenschappelijk onderzoek, en vaardkundige vooruitgang. Het beïnvloedt besluitvorming, bevordert leren en draagt bij aan de groei van kennis.

Inlichting - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Bekijke "inlichtingen" op het ZLL.

Huiswaarts reizende

Ter afsluiting een gedicht van J. C. Bloem:

In de trein. De tijd vergaat met dromen.
Op de ruitjes wiegelt avondrood.
Als ik bij U ben gekomen,
Ben ik weer wat nader bij mijn dood.
Maar daar zal ik neder zijn gezeten
In verzadigdheid en lampenschijn.
Alles zal ik zijn vergeten
Dan dit enige: bij U te zijn.
Deze liefde kent geen gaan en keren,
Kent geen afstand en gewiekten tijd;
De éne drang van haar begeren
Is haar hongeren naar eeuwigheid.
O ik kan mijn hart niet doen geloven
–Hart, dat zich gewende aan elk gemis–
Dat één ogenblik kan doven
Waar een leven niet te lang voor is.

Hoogachtend,
C. J. Righart


Beeld
Hoofding, achtergrond: Andrea Stöckel, CC0, middels Wikimedia Commons