Nieuwsbrief der Lage Landen 16 (Deel 2): Het Raadsel Onthuld

Leze eerst de Nieuwsbrief der Lage Landen 16.

Nieuwsbrief der Lage Landen 16 (Deel 2): Het Raadsel Onthuld
Leze eerst de Nieuwsbrief der Lage Landen 16.

De Nieuwsbrief der Lage Landen is de terugkerende nieuwsuitgave van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – waarin zowel bijzonder, zeldzaam en/of schoon Nederlands wordt uitgelicht als de laatste ontwikkelingen betreffende het zaakwoordenboek. Uitsluitend beschikbaar op Righartswoord. Tekene in om op de hoogte te blijven.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

in Nieuwsbrief der Lage Landen 16 is een kruiswoordraadsel beschreven; de antwoorden daarvan zijn in dit stuk gedeeld. Leze dat schrijfsel eerst als UE trek heeft in een uitdaging.

De Onthullingen des Raadsels

Het raadsel wordt niet geheel onthuld; klik op ieder nummer om het gewenste woord te onthullen. Verder onderaan kan UE de oplossing bekijken.

Kimrecht

1

wedijveraar

7

luchtregeling

9

moedertaalspreekster

12

achtervoegsel

Loodrecht

1

wetenswaardigheid

2

regenscherm

3

hindernisbaan

4

onbaatzuchtigheid

5

tichelaar

6

drievuldigheid

7

levensbeschrijving

8

stralenkrans

10

luchthaven

11

noordwijzer

De Oplossing

Klik hier om de oplossing te onthullen

na een misser komt een wisser

(Een oude zegswijze, die 'gewisheid verschaffen; vergewissen' betekent.)

Hoogachtend,
C. J. Righart