Nieuwsbrief der Lage Landen 16: Waar Woorden Elkaar Kruisen

Het raadsel van kruisende woorden.

Nieuwsbrief der Lage Landen 16: Waar Woorden Elkaar Kruisen
Het raadsel van kruisende woorden.

De Nieuwsbrief der Lage Landen is de terugkerende nieuwsuitgave van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – waarin zowel bijzonder, zeldzaam en/of schoon Nederlands wordt uitgelicht als de laatste ontwikkelingen betreffende het zaakwoordenboek. Uitsluitend beschikbaar op Righartswoord. Tekene in om op de hoogte te blijven.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

voor velen is het nu (of was het onlangs) in de Nederlanden de tijdspanne voor samen zijn met dierbaren en onder andere met hen spellen te spelen. Zodoende had ik iets bedacht om met mijn eigen naasten te ondernemen op afgelopen Kerstavond; een bedrijvigheid waar een ieder aan kon meedoen. Een soort Galgje dat ik—hoe kan het ook anders—het Zaakwoordengalgje heb genoemd.

Ik had de oorspronkelijke regels des spels aangepast om de spelers en speelsters een grotere kans te geven de woorden te kunnen raden; wat ook welslagend was gezien een ieder punten binnenhaalde en de winnaar met wel tien geraden woorden de prijs in handen nam. Evenwel, mijn uitvoering van dit spel laat zich lastig naar een briefvorm vertalen. Tegelijkertijd is hier dermate veel werk aan besteed dat ik het zonde vind om het spel (of een gedeelte ervan) niet hier te delen; de gekozen vorm is een kruiswoordraadsel geworden, met vijftien van de oorspronkelijke dertig woorden.

Bij ieder woord geef ik een wenk die als het ware door het woord zelf is geschreven; tevens heb ik her en der reeds één of meer letters onthuld om het iets makkelijker te maken. Tot slot, hier is alvast een wenk die voor allen geldt: er doen enkel zelfstandige naamwoorden mee.

Beproeve de woordenschat.

Veel geluk, en gelukkig nieuwjaar.

Het Raadsel

Kimrecht

 • 1: "Men strijdt met mij voor het bereiken van een bepaald doel."
 • 7: "Ik word meer in de zomer dan in de winter gewaardeerd."
 • 9: "Ik ben een vrouw die het moeiteloos kan, maar dat wil niet zeggen dat ik het goed doe."
 • 12: "Mij vooraan zetten is ongemakkelijk en breekt tevens regels."

Loodrecht

 • 1: "Ik kan de geest verrijken, maar ik ben gewoonlijk voor vertier."
 • 2: "Ik ben goed in wat ik doe, tenzij er veel wind staat."
 • 3: "Sommigen vinden mij doodvermoeiend; sommigen vinden mij een uitdaging."
 • 4: "Velen streven ernaar om zoals ik te kunnen zijn."
 • 5: "Houten hutten behoeven mijn ambacht niet."
 • 6: "Ik ben niet een, niet twee en ook niet vier. Ik was voorheen twee, maar sedert de kerstdagen niet meer."
 • 7: "Mijn verhaal begint bij de wieg en eindigt bij het graf."
 • 8: "Ik zweef boven hoofden."
 • 10: "Ik klink alsof ik mij niet aan de begane grond bevind, maar daar ben ik wel."
 • 11: "Ik kijk altijd in dezelfde richting, ongeacht waar ik ben."

Oplossing

Klik op de afbeelding (in een bladeraar) om deze te vergroten.

Antwoorden

De onthullingen worden niet in dit schrijfsel gedeeld. Om hen te bekijken, bezoek Righartswoord en klik op (of zoek naar) "Nieuwsbrief der Lage Landen 16 (Deel 2)".

Hoogachtend,
C. J. Righart