Nieuwsbrief der Lage Landen 18: De Wederkerende Aanblazing

Nieuwsbrief der Lage Landen 18: De Wederkerende Aanblazing
Achtergrond: Standbeeld van Romeinse keizer Constantijn de Grote (bron).
Ἐν τούτῳ νίκα.
Hiermee zult gij overwinnen.

De Nieuwsbrief der Lage Landen is de terugkerende nieuwsuitgave van het Zaakwoordenboek der Lage Landen – waarin zowel bijzonder, zeldzaam en/of schoon Nederlands wordt uitgelicht als de laatste ontwikkelingen betreffende het zaakwoordenboek. Uitsluitend beschikbaar op Righartswoord. Tekene in om op de hoogte te blijven.

Geachte lezenaar of lezenaarster,

de verjaardag van het ZLL is om de hoek en de ingeving is tot mij gekomen dat mijn aanblazing zal (moeten) veranderen in 2024; ik zal hier meer over schrijven in ene andere uitgave.
Wat ik wel alvast kan verklappen is dat het (enige) tastbare verschil de NLL zal zijn, waarvan dit de laatste uitgave is in zijn huidige vorm, en vanaf nummer 19 zal wijzigen; dit is onder andere om het boek—waarnaar ik vorig jaar in zoveel woorden had verwezen tijdens mijn gesprek met Taaldacht—meer tijd te kunnen geven, wil dit ooit af komen.

Later meer, nu eerst maar eens wat voortgangszaken bespreken en wat uitgelichte woorden in de schijnwerpers zetten.

De Schouwingenzuil

Het groot onderhoud voor der lijstenzuil en woordenzuil moet nog komen, maar voor nu zijn er twee nieuwe zuilen op het ZLL bijgekomen.

De eerste is de schouwingenzuil voor der (onregelmatige) Taalschouwing-reeks die ik sinds eind vorig jaar uitgeef. Gezien dit onder de mantel van het ZLL wordt uitgegeven, vind ik het nodig dat ook op zaakwoordenboek.nl een overzicht staat met de uitgaven en inzonderheid de regels hoe iedere schouwing wordt uitgevoerd.

Zuil:Schouwingen - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Koppeling naar de schouwingenzuil.

De Nieuwszuil

De tweede zuil is met een knipoog, want dit is niets anders dan de nieuwsbladzijde die reeds bestond, maar nu naar de voorzijde is verhuist. De insteek is vergelijkbaar met de Schouwingenzuil; beiden zijn koppelingen naar Righartswoord waar alle schrijfselen worden uitgebracht, maar bezoekers en bezoeksters zouden dit oord niet hoeven te kennen om op de hoogte te willen zijn.

Zuil:Nieuws - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Koppeling naar de nieuwszuil.

De Wederkering van X

Twee jaar geleden, tijdens wijnmaandseinde, had ik aangegeven dat ik het ZLL naar de maatschappelijke netwerken zou brengen; dit duurde echter niet bijster lang. De tijd die zulke netwerken behoeven ging ten koste van tijd die aan vulwerke moest worden besteed wil het zaakwoordenboek ooit een waardig raadpleegbaar middel zijn. Zo gezegd, zo gedaan, het ZLL verliet de netwerken Twitter en Instagram.

Evenwel, tijd was niet het enige wat mij terughoudend deed zijn. Ik betwijfelde of de opzet van iets als het zaakwoordenboek men daar zou kunnen aanspreken (en dit vraag ik mij nog altijd af), maar de wens om ene omvangrijkere aanwezigheid op het wereldweb te hebben is immerlijk.

Uitkomst: X.com is terug, maar Instagram is verwijderd. Ik verwacht geen ware groei op wat voor maatschappelijke omstreek dan ook, maar het viel mij wel op dat Instagram geen groeimogelijkheden heeft, terwijl op X er op z'n minst iets van wisselwerking is.

Koppeling naar x.com/zaakwoordenboek.

Uitgelicht, uitgelichter

De woorden die in de Nieuwsbrief der Lage Landen aan bod komen zijn in wezen uitgelichte begrippen omdat zij naast (onder andere) hun schrijfwijze-overzicht en betekenis ook ene iets uitgebreidere omschrijving bevatten; dit is ook waarom het ZLL bewust niet het WLL heet (Woordenboek der Lage Landen).

In een droombeeldige wereld zou letterlijk ieder woord deze inhoudrijke uitvoering genieten, maar tijd is schaars en dus doen wij het zo:

"aanblazing"

Vrouwelijk zelfstandig naamwoord.

Aanblazing verwijst naar het streven naar doelen of verwezenlijkingen, vaak door vastberadenheid en eerzucht gekenmerkt. Het omvat het streven naar persoonlijke groei, vakkundig welslagen of het nastreven van droombeelden met vasthoudendheid en toewijding.

Evenwoord aspiratie is aan het Franse aspiration ontleend.

Aanblazing - Zaakwoordenboek der Lage Landen

"mark"

Vrouwelijk zelfstandig naamwoord.

Ene mark is geschiedkundig gezien een grensgebied, vaak door stoffelijke kenmerken afgebakend, zoals vlieten of bergen. Zij dient als overgangsstrook tussen verschillende grondgebieden, waar handel, wisselwerking en soms botsingen plaatsvinden.

Evenwoord grens is aan het Duits Grenze of Nederduits grenize ontleend.

Mark - Zaakwoordenboek der Lage Landen

"uitmuntend"

Bijvoeglijk naamwoord.

Uitmuntendheid is een toestand van hoogwaardige hoedanigheid, vaardigheid of leesting. Iets of iemand die uitmuntend is, overstijgt de norm en onderscheidt zich op welwillende wijze door buitengewone eigenschappen of leestingen.

Excellent is ene Franse vertaling.

Uitmuntend - Zaakwoordenboek der Lage Landen

"houvast"

Onzijdig zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord.

Houvast betekent letterlijk iets waaraan kan worden vastgehouden. Zinnebeeldig duidt het op standvastigheid, gewisheid of richting in moeilijke omstandigheden. Het biedt een stevig verwijspunt, zowel lichamelijk als geestelijk, waardoor men in evenwicht blijft te midden van uitdagingen.

Grip is ene Engelse vertaling.

Houvast - Zaakwoordenboek der Lage Landen

Hoogachtend,
C. J. Righart